werkzaamheden:

Werkgebied:

De huidige expertisewerkzaamheden van Expertiseburo Berex B.V. begeven zich in algemene zin op Scheeps- en Werktuigkundig gebied.

De opdrachtgevers zijn voornamelijk Verzekeraars e/o Makelaars (uit binnen e/o buitenland), Bedrijven w.o. Rederijen, Kraanverhuurbedrijven, Loonbedrijven, Bergings-maatschappijen, Advocaten-kantoren, e.d., NAI (Nederlands Arbitrage Instituut), Rechtbanken en Partikulieren.

Opdrachten omvatten veelal taxaties van objecten en inspecties van casco-, transport- en aansprakelijkheidsschaden, te weten:
onderzoek omvang en oorzaak van de schade, vaststelling schadebedragen, schuldvraag, regress e.d..

Behalve de expertiseopdrachten voor verzekeraars nemen de laatste tijd ook opdrachten op het gebied van geschillen (contra-expertises) toe.

Werkervaring:

Berex B.V. wordt sedert 1978 geleid door de heer Ing Paul G.M. Kouwenhoven re en na 1 januari 2014 door Ing Paul G.M. Kouwenhoven. .

Hij is als taxateur in het VRT (Verenigd Register van Taxateurs) ingeschreven.

Hij was mede-oprichter van de N.V.E.P. (Nederlandse Vereniging van Experts Pleziervaartuigen) en maakte jarenlang deel uit van het bestuur, onder andere vele jaren als voorzitter.